Cenník naších služieb

Cenník naších služieb

Dodávateľ
Objednávateľ

Po úspešnej registrácii máte pripravený vlastný účet. Účet umožňuje vytvoriť profil-prezentáciu Vašej spoločnosti, vytvoriť fotogalériu, pridať certifikáty, zverejniť služby, tovar alebo výrobok, ktorý ponúkate. Vytvorený profil-prezentáciu a všetky údaje si viete kedykoľvek meniť, aktualizovať vo svojom účte. V cene základnej registrácie je Profil Vašej spoločnosti zverejnený na domácom trhu Subkontrakt.sk.

Zo svojho účtu máte prístup aj k zakúpeniu a zverejneniu Vášho profilu na zahraničných trhoch.