O nás

Moje meno je Ladislav Pajdiak a som zakladateľom portálu Subkontrakt, ktorý je aktívny v piatich krajinách. Sám ako subdodávateľ roky ponúkam služby mojej spoločnosti v členských štátoch Európskej únie a zo svojich skúseností viem, aké komplikované je nadviazať spoluprácu s obchodnými partnermi v zahraničí. Celá myšlienka je postavená na jednoduchom prístupe pre firmy a podnikateľov, ktorí ponúkajú svoje služby, prípadne vyrábajú produkty a chcú svoje podnikanie prezentovať doma ale aj v zahraničí. 

Ladislav Pajdiak, CEO Subkontrakt