zmluvyľahko, s. r. o.

Služby pre podnikateľov

Okružná 1427/33, 059 01 Spišská Belá

Slovensko Slovensko
Profil spoločnosti

Sme odborníci v týchto oblastiach: realitná činnosť, vypracovanie zmlúv, prepisy na katastri, majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností, inžinierska činnosť - vybavenie zmeny územného plánu, územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia.

Kontaktné údaje

www.recomp.sk Okružná 1427/33, 059 01 Spišská Belá pavol.lojek@gmail.com +421918606438 Kontaktovať

Je to len na Vás

Vaše služby v prehľadnom profile s možnosťou preniknutia na zahraničné trhy

Registrovať