FUTURISTIC, s. r. o.

Služby pre podnikateľov

Slovensko Slovensko
Profil spoločnosti

Personálna agentúra FUTURISTIC Jobs, pod dohľadom FUTURISTIC, s.r.o. bola založená 31.12.2020. V súčasnosti rastie dopyt po pracovných miestach a tým sa zvyšuje aj dopyt po kvalitných, overených a najmä relevantných zamestnancoch. Náš flexibilný prístup identifikuje požiadavky a vyhodnocuje komplexnosť informácií od kandidátov, ako aj zamestnávateľov. Potrebujete nových zamestnancov? Pre firmy poskytujeme širokú ponuku služieb zamestnanosti. Veríme, že transparentná spolupráca je kľúčom k obojstrannému úspechu. Vypočujeme si vaše potreby a prispôsobíme náš pracovný proces priamo im. Je dôležité, aby ste sa pri spolupráci s personálnou a personálnou agentúrou cítili príjemne. Nie sme obyčajná agentúra, tak príďte zistiť. PLNE DIGITALIZOVANÁ SPOLOČNOSŤ

Kontaktné údaje

www.futuristicjobs.sk Kontaktovať

Je to len na Vás

Vaše služby v prehľadnom profile s možnosťou preniknutia na zahraničné trhy

Registrovať